Kunstpraksis 5

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

I femte semester konkretiserer studentene planer for eksamensprosjektet sitt og begynner å utvikle den tilhørende teksten. Det legges vekt på å foredle individuelle uttrykk og kunstnerskap.

Læringsutbyte

På slutten av modulen skal studenten demonstrere:

Kunnskap

 • Analysere relevante temaer og rammer
 • Utforske og reflektere over betydningen av materialer, medier og metoder i egen kunstnerisk praksis

Ferdigheter

 • Vise høy kompetanse med relevante prosesser
 • Utdype relevante interesseområder, både konseptuelt og teknisk

Generell kompetanse

 • Forholde seg til en rekke kunstneriske sammenhenger og tradisjoner
 • Reflektere i dybden over egen og andres kunstneriske produksjon
 • Starte avsluttende eksamensprosjekt

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen
Krav til forkunnskapar
Opptak til emnet krever at følgende emner er bestått: ART210
Krav til studierett
Opptak til emnet krever studierett i Bachelorprogrammet i kunst
Arbeids- og undervisningsformer

Innenfor ART-modulene skjer utviklingen av arbeidet i tett dialog med studentens hovedveileder gjennom veiledning, både individuelt og i grupper, som stimulerer til utforskning og eksperimentering. Gruppekritikk oppmuntrer studentene til å finpusse sine reflekterende og analytiske ferdigheter i forhold til arbeidet til jevnaldrende.

Studentene sender inn en individuell semesterplan som skisserer mål og foreslåtte aktiviteter. Disse aktivitetene skal samsvare med læringsmålene for modulen og skal godkjennes av hovedveileder. I løpet av semesteret begynner studentene å utvikle den skriftlige refleksjonskomponenten i BA3-prosjektet sitt.

Mens det legges vekt på selvstendig utvikling, oppfordres studentene til å delta på forelesninger, presentasjoner, seminarer og workshops når det er tilgjengelig. I tillegg til veiledergruppeaktiviteter, møtes studentene jevnlig med årskullet gjennom semesteret.

Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Oppmøte på planlagte møter med hovedveileder, individuelt og/eller i grupper, som angitt i veilederkontrakten
 • Innlevering av individuell semesterplan
 • Vurderingsformer

  Semestervurdering er en mappevurdering som finner sted mot slutten av hvert semester.¿¿

  Mappen skal inneholde:¿

  • Semesterrapport; en skriftlig redegjørelse for faglig utvikling for inneværende semester, samt dokumentasjon av faglig aktivitet.¿¿
  • Muntlig semestervurdering skjer i form av en 45 minutters samtale med hovedveileder og en annen faglig ansatt, som avsluttes med at studenten får strukturert tilbakemelding om eget arbeid og progresjon.¿¿

  Vurderingskriterier:

  • Kunstverk demonstrerer formell, konseptuell og prosessdrevet utforskning, eksperimentering, utvikling og realisering på et høyt nivå
  • Kandidaten viser evne til å tydelig presentere og kontekstualisere kunstverkene sine gjennom skriftlig rapport og vurderingspresentasjon.
  Karakterskala
  Bestått / ikkje bestått.
  Emneevaluering
  Emnet evalueres hvert tredje år.
  Programansvarleg
  Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
  Administrativt ansvarleg
  Fakultet for kunst, musikk og design ved Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.