Genom-skala algoritmar

Ph.d.-kurs

Emnebeskrivelse

Kursinnhald

Tilgang til emne krev opptak til ph.d.-programmet ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Emnet er likt og har same undervisning og plan som BINF301.

I tillegg er det eigne tillegskrav for ph.d.-kandidatar:

  • halde ein ein 30-minutts munnleg presentasjon av ein utvalt publisert forskingsartikkel, inkludert implementering av algoritmen og attgjeving av figurane presentert der.