Lovverk og forvaltning i fiskehelse og havbruk

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet tar opp sentrale tema knyttet til næringens organisering, lovverk og forvaltning. Kurset gir en grunnleggende innføring i juridisk metode og en innføring i forvaltningsrett med særlig vekt på de problemstillinger som er aktuelle i forvaltningen av havbruksnæringen Kurset inkluderer lovverk og forvaltning knyttet til akvatiske dyrs helse og sykdom.

Læringsutbyte

Etter å ha tatt dette emnet skal studentene:

 • ha kunnskap om forvaltningsrett og sentrale problemstillinger i offentlig saksbehandling knyttet til havbruksnæringen
 • ha kunnskap om lovverk og forvaltning knyttet til akvatiske dyrs helse og sykdom
 • kunne tilegne seg ferdigheter i bruk av rettskilder og rettskildebruk knyttet til havbruksnæringen
 • kunne tolke og reflektere kritisk over informasjon fra faglitteraturen
 • Lære å jobbe i gruppe for å produsere en felles tekst

Studiepoeng, omfang

5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår.

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket ved MN-fakultetet. Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er onsdag i veke 2. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast måndag i veka etter fristen.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte studieseksjonen på e-post: studie.bio@uib.no. Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen under «Ressursar» øvst til høgre eller på Mitt UiB.

Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
BIF 100, BIF 101, BIO206, BIO291, BIO280,BIO213, BIF200
Studiepoengsreduksjon
5 sp mot BIO205 - Praksisperiode, lovverk og forvaltning i akvakultur.
Krav til studierett
For opptak til emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet.
Arbeids- og undervisningsformer
.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk feltkurs (2 dagar).

Obligatoriske innleveringar (3 innleveringar) i lovverk- og forvaltningsdelen.

Godkjende obligatoriske aktivitetar er gyldige i 6 semester, inkludert semesteret aktivitetane vart fullførte i.

Vurderingsformer
 • Mappeevaluering.
 • Karakterskala
  Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
  Vurderingssemester
  Det er mappeevaluering kun på vårsemesteret.
  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.
  Emneevaluering
  Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.
  Programansvarleg
  Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
  Administrativt ansvarleg
  Kjerstin Nilsen Nøkling