Fiskesjukdommar - Farmakologi

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet skal gi ei innføring i grunnleggande farmakologiske prinsipp og i dei ulike kjemikalie og legemiddel som brukast i akvakultur. Under lovgiving/reseptlære vil ein gjennomgå lover og forskrifter som regulerer bruken av legemiddel. Emnet omtaler også mulige effektar på miljøet ved bruk av legemiddel/kjemikalium.

Læringsutbyte

 • Studentene skal ha kunnskap om grunnleggende farmakologiske begreper og prosesser.
 • Studentene skal ha kunnskap om farmakologiske prosesser i fisk og hvilke ytre parametre som påvirker disse.
 • Studentene skal ha kunnskap om bruk og virkningsmekanisme til kjemikalier og legemidler som brukes i akvakultur.
 • Studentene skal ha kunnskap om de lover og forskrifter som regulerer produksjon, inne og utførsel, godkjenning og merking av legemiddel og forskriftene om rekvirering og utlevering av legemiddel fra apotek/fôrfirma.
 • Studentene skal være i stand til å fylle ut en resept på korrekt måte.
 • Studiepoeng, omfang

  10 studiepoeng

  Studienivå (studiesyklus)

  Master

  Undervisningssemester

  Vår.

  Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket ved MN-fakultetet. Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er onsdag i veke 2. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast måndag i veka etter fristen.

  Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte studieseksjonen på e-post: studie.bio@uib.no. Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen under «Ressursar» øvst til høgre eller på Mitt UiB.

  Krav til forkunnskapar
  Ingen
  Tilrådde forkunnskapar
  MOL100, KJEM100/110, BIO102, BIO213 (gamle emner: BIO201, BIO202), BIO280, BIO291
  Studiepoengsreduksjon
  MAR 274: 10sp
  Krav til studierett
  For opptak til emnet er det krav om ein studierett knytt til profesjonsstudiet i fiskehelse - akvamedisin og at du oppfyller forkunnskapskrava.
  Arbeids- og undervisningsformer
  .
  Obligatorisk undervisningsaktivitet
  Det er obligatorisk deltaking på seminara der oppgåver, demonstrasjonar og praksis vil bli gjennomført og vurdert. Godkjende obligatoriske aktivitetar er gyldig i 6 semester.
  Vurderingsformer
  3 timers skriftleg eksamen.
  Karakterskala
  Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
  Vurderingssemester
  Det er ordinær eksamen kvart semester
  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.
  Emneevaluering
  Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.
  Hjelpemiddel til eksamen
  Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar
  Programansvarleg
  Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
  Administrativt ansvarleg
  Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Institutt for biovitenskap har det administrative ansvaret for studieprogrammet og emnet der.