Stedsutforsking

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

I dette emnet vil vi se nærmere på sammenhengen mellom form og funksjon, gjenstanders handlingsmulighet og offentlige rom. Studentene vil få i oppgave å undersøke form gjennom steds-observasjon og praktisk utprøving gjennom materiell og romlig iscenesettelse. De vil også benytte utvalgte områder som utgangspunkt for gruppebasert eksperimentering.

Ved å undersøke offentlige rom, steder og gjenstander, og måten de er relatert til menneskelig erfaring, vil vi se på muligheten for fysisk realisering, bruk av materiale og kollektivt drevne handlinger.

Læringsutbyte

Etter gjennomført emne skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

 • Få en grunnleggende forståelse for ulike teoretiske modeller og metodikk, deriblant post-fenomenologi og aktør-nettverk teori

Ferdigheter:

 • Utvikle ferdigheter innen empiriske metoder, objektiv analyse og evaluering
 • Utvikle ferdigheter innen subjektive, forestillende og materielle metoder

Generell kompetanse:

 • Være i stand til å medvirke i et arbeidsmiljø med flere gruppedeltagere

Fulltid/deltid

Heltid

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår
Krav til forkunnskapar
Bestått emnene DES310, DES311 og DES312.
Krav til studierett
Opptak til masterprogrammet i design.
Arbeids- og undervisningsformer
 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Feltarbeid
 • Presentasjoner
 • Vurderingsformer

  I emnet benyttes følgende vurderingsform:

  • Presentasjon i plenum
  Karakterskala
  Bestått / Ikke bestått
  Vurderingssemester
  Vår
  Emneevaluering
  Emnet blir evaluert hvert tredje år, i henhold til UiBs kvalitetssystem.
  Programansvarleg
  Programstyret har ansvar for faglig innhold og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emnene i programmet.
  Administrativt ansvarleg
  Fakultet for kunst, musikk og design v/ Institutt for design har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.