Selvvalgt prosjekt interiørarkitektur eller møbeldesign

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

I dette emnet skal studenten jobbe selvstendig og fordype seg i et selvvalgt prosjekt innen ett av fagområdene interiørarkitektur eller møbeldesign.

Studenten skal jobbe praktisk, utforskende med vektlegging av eksperimentelle prosesser. I prosjektet skal studenten fordype seg i eget fokusområde og interessefelt, og forventes å sette eget uttrykk i sammenheng med aktuell praksis.

Studenten skal gjøre rede for problemstilling, research og prosess gjennom en prosjektbeskrivelse som leveres inn ved begynnelsen av emnet

Læringsutbyte

Kunnskap

 • Kjenner til sentrale teorier og historisk bakgrunn for valgt fokusområde
 • Kjenne til aktuelle aktører og utvikling innen eget fagfelt og disiplin

Ferdigheiter

 • Kan gjennomføre et selvstendig prosjekt ut fra designfaglige intensjoner
 • Kan anvende relevante verktøy, teknikker, metoder og uttrykksformer på en helhetlig måte
 • Kan arbeide utforskende og reflektere over tilnærming i eget prosjekt
 • Kan orientere seg i og reflektere over informasjon innen eget fagfelt og disiplin
 • Kan identifisere eget bidrag i tilknytning til fagområde

Generell kompetanse

 • Kan kommunisere muntlig og skriftlig om eget design prosjekt
 • Kan arbeide utprøvende og selvstendig i et eget designprosjekt
 • Kan ta ansvar for egen designfaglig utvikling.

Fulltid/deltid

Fulltid.

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Undervisningssemester

Haust.

Undervisningsstad

Campus Møllendal ved UiB.
Krav til forkunnskapar
Opptak til emnet krever at følgende emner er bestått: DOR200, DOR233 pg DOR236.
Krav til studierett

Opptak til dette emnet krever studierett i Bachelorprogrammet i design, studieretning møbeldesign og interiørarkitektur.

Arbeids- og undervisningsformer
 • Selvstendig prosjekt
 • Individuelt arbeid
 • Forelesning
 • Veiledning
 • Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Godkjent prosjektbeskrivelse
 • Deltagelse i delgjennomgang
 • Skriftlig innlevering: Redegjørelse for prosjekt og konseptutvikling.
 • Vurderingsformer

  Mappeinnlevering. Mappa skal innehelde:

  • Praktisk del: prosjekt vist i utstilling
  • Muntlig presentasjon av prosjektet for sensorer (ikke felles) som omfatter redegjørelse for utprøving og eksperimentering, prosess
  • Skriftlig del: Dokumentasjon av prosjekt (inkludert utprøving, eksperimentering, prosess)
  • Refleksjonsnotat
  Karakterskala
  Bestått / Ikkje bestått.
  Vurderingssemester
  Haust.
  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.
  Emneevaluering
  Emnet evalueres hvert tredje år iht UiBs kvalitetssystem.
  Administrativt ansvarleg
  Fakultet for kunst, musikk og design v/ Institutt for design har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.