Avansert klimadynamikk

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Læringsutbyte

Studiepoeng, omfang

Studienivå (studiesyklus)

Undervisningssemester

Undervisningsstad

Krav til forkunnskapar
Tilrådde forkunnskapar
Krav til studierett
Arbeids- og undervisningsformer
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Vurderingsformer
Karakterskala
Vurderingssemester
Litteraturliste
Emneevaluering
Hjelpemiddel til eksamen
Programansvarleg
Emneansvarleg
Administrativt ansvarleg
Institutt