Experimental Epidemiology

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Informasjonen fins ikkje på norsk.

Læringsutbyte

Informasjonen fins ikkje på norsk.

Studiepoeng, omfang

5 SP

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Senter for internasjonal helse
Krav til forkunnskapar
Informasjonen fins ikkje på norsk.
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Informasjonen fins ikkje på norsk.
Arbeids- og undervisningsformer
Informasjonen fins ikkje på norsk. Sjå dei engelske nettsidene.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Informasjonen fins ikkje på norsk.
Vurderingsformer
Informasjonen fins ikkje på norsk.
Karakterskala
Informasjonen fins ikkje på norsk.
Vurderingssemester
Vår
Litteraturliste
Informasjonen fins ikkje på norsk.
Emneevaluering
Informasjonen fins ikkje på norsk.
Hjelpemiddel til eksamen
 • Engelsk engelsk ordbok
 • Simple calculator, model is subject to limitations determined by UiB.
 • Programansvarleg
  Programutvalget i global helse
  Emneansvarleg
  Thorkild Tylleskär
  Administrativt ansvarleg
  Institutt for global helse og samfunnsmedisin