MA kuratorpraksis 4. semester

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Et masterprosjekt skal utvikles og realiseres av studenten i løpet av utdanningen. Dette er et selvstendig gjennomført kuratorisk prosjekt som skal demonstrere gjennomføringsevne og reflektere forståelse for fagfeltet.

I tillegg vektlegges evnen til å reflektere over eget og andres arbeid.Studenten vil ha ansvaret for alle ledd i prosjektet, inkludert finansiering. Tidsramme for prosjektet er studieperioden.

Det er et krav at prosjektet er offentlig tilgjengelig.

Læringsutbyte

Masterprogrammet avsluttes med eksamen i fjerde semester. Ved eksamensvurderingen blir studentene vurdert på grunnlag av læringsmålene som er fastsatt for masterprogrammet og tilhørende vurderingskriterier for eksamen.

Fullført og bestått studium gir graden Erfaringsbasert master i kuratorpraksis. Mastergraden gir grunnlag for å søke opptak til ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid

Fulltid/deltid

Deltid

Studiepoeng, omfang

22,5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Masterprogram

Undervisningssemester

Vår
Krav til studierett
Bestått tredje semester i studieprogrammet.
Arbeids- og undervisningsformer

Masterprogrammet har en arbeids- og undervisningsform som fokuserer på kuratorpraksisen: Hvordan få prosjekter i gang og gjennomføre dem? Den enkelte student vil jevnlig presentere sitt eget prosjekt, samt i fellesskap gjennomgå hverandres.

Det vil også bli gitt konkrete oppgaver som løses mellom samlingene i form av hjemmeoppgaver.

Obligatoriske deler av studiet

  • Tilstedeværelse og deltagelse på samlingene ¿ minimum 80 %.
  • Godkjent forprosjekt
  • To seminarinnlegg
  • Deltakelse i planlegging og gjennomføring av et offentlig undervisningsseminar
  • Eksamen: En presentasjon av et gjennomført masterprosjekt med dokumentasjon.
Karakterskala
Greidd/Ikkje Greidd
Vurderingssemester
Vår
Institutt
Kunstakademiet - Institutt for Samtidskunst