Laboratoriekurs i reknevitskap

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Gjennom prosjektarbeid skal studentene få erfaring med anvendt og beregningsorientert matematikk, fokusert mot pratisk problemløsning. Hoveddelen av kurset består i å løse realistiske problemer fra naturvitenskapene som involverer matematisk modellering og numeriske løsningsteknikker. Det legges vekt på presentasjon av resultater i form av rapporter og eventuelt plakater. Prosjektoppgåve kan skrives i samband med praksisplass hjå bedrift.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • Beherske grunnleggende teknikker for matematisk modellering.
  • Beskrive prosessen fra modellering til implementasjon.
  • Bruke utvalgte numeriske teknikker i praksis.
  • Presentere resultatet av forskningsarbeid gjennom rapporter og plakater.

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon

MAT292: 9 SP

STAT292: 9 SP

Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Godkjende obligatoriske oppgåver (Gyldig i to semester: inneverande + semesteret etter)
Vurderingsformer
Karakterar vil bli basert på innleverte oppgåver + munnleg presentasjon.
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Eksamen berre ein gong i året - vår
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.