Utvalde emne i analyse

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Innholdet i kurset vil kunne variere fra semester til semester. Aktuelle tema kan være funksjonalanalyse, geometrisk analyse, utvalgte emner omkring analytiske funksjoner og ikke-lineære differensiallikninger.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • Forstå og arbeide med avanserte begreper i analyse.
  • Presentere ideer og bevis for teorier som behandles.
  • Beskrive anvendelsesområder og bakgrunn for teorien.
  • Illustrere teorien ved eksempler og problemløsning.
  • Dokumentere innsikt i metoder som brukes i matematisk forskning.

Undervisningssemester

Uregelmessig, sjekk om det finnes informasjon under «Timeplan» på rett semester etter 1. juni/1. desember.

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
MAT211, MAT214 og MAT215. MAT232 er også nyttig, men ikke nødvendig.
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Obligatoriske øvingar (gyldige i to semestre: inneværenda + neste)
Vurderingsformer
Munnleg eksamen.
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.