Generell relativitetsteori

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet omfattar innføring i relativitetsteori for akselererte system, ekvivalensprinsippet, curvilineare koordinatar, Riemann and Ricci tensorer, Bianchi identitet, Einsteins gravitasjonal feltlikning, løysning av Einsteins likning, løysning for system med sfærisk symmetri, Swarzschild løysning, svart hull, gravitasjonalt raudforskyvning, Lemaitre-Kruskal-Szekeres løysning, kosmologiske problem, Friedmann løysning, kosmologisk raudforskyvning.

Læringsutbyte

Ved fullført emne PHYS301 skal studentane kunne

Gjøre rede for grunnlaget for astrofysikk og kosmologi ved bruk av Einsteins generelle relativitetsteori.

Undervisningssemester

Ureglemessig

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
PHYS204 Klassisk mekanikk og spesiell relativitetsteori og PHYS205 Elektromagnetisme II.
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav
Vurderingsformer
Muntleg eksamen
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.