Exhibition Practice

Masteremne

Emnebeskrivelse

Utfyllande semesteromtale

This course aims to investigate both practically and discursively exhibition practices. On one hand, participants will discuss tools related to exhibition making while aiming to question the format(s) of the exhibition anew.

We will be looking together at exhibitions and what is around those same exhibitions (press releases, catalogues, documentation, curator, technician, etc.), at the history of exhibitions and the apparatus of the display, the impossible narration of the installation shot, discuss the further potentialities of this format, and ¿ ideally ¿ we will playfully experiment with the notion of exhibiting ¿ from the physical dispersion of things to the immaterial alignment of thoughts.

Historical and conceptual approaches to exhibition making by artists will be presented together with mechanisms of exhibition space(s) and its different frameworks (white cube, modernist exhibition space, site specificity, public space, exhibition as book, website, etc.).

Module responsibel and teacher: Dominique Hurth

Mål og innhald

Dette er en praksisbasert modul med fokus på utstillingen som form, som utforsker temaer som utstillingshistorie og kontekster, kuratoriske verktøy og prosesser, produksjon og markedsføring, og forholdet mellom enkeltkunstverk og utstillingskonsepter.

Studentene introduseres til relevante formater og tilnærminger gjennom forelesninger, opplesninger, presentasjoner, veiledninger og/eller prosjektarbeid.

VIKTIG: Semesterspesifikke detaljer finner du nederst på denne siden under «Annen informasjon».

Læringsutbyte

Kunnskap

  • Få innsikt i utstillingers rolle innenfor historisk og samtidsdiskurs

Ferdigheter

  • Kritisk analysere utstillingspraksis

Generell kompetanse

  • Få praktisk og konseptuell forståelse av praksisen med å lage utstillinger

Fulltid/deltid

Fulltid

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen
Krav til studierett
Opptak til Bachelorprogrammet i kunst
Arbeids- og undervisningsformer

Prosjekt arbeid,

Og/eller

individuell research,

Og/eller

forelesninger,

Og/eller

presentasjoner,

Og/eller

gruppe diskusjoner,

Og/eller

tekst-lesning.

Vurderingsformer
Individuell- eller gruppe-innlevering av skriftlig og/eller kunstnerisk oppgave gitt i emne
Karakterskala
Bestått / ikkje bestått
Vurderingssemester
Høst
Emneevaluering
Emnet evalueres hvert tredje år ihht. til UiBs kvalitetssystem
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der
Administrativt ansvarleg
Fakultet for kunst, musikk og design ved Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet