Master thesis in Quality in the Analytical Laboratory

Masteremne

Emnebeskrivelse

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
 
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til masterprogrammet Master's programme in Quality in Analytical Laboratories (Erasmus Mundus).
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester
Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Oversikt over tidlegare emneevalueringar:
kvalitetsbasen.app.uib.no/?faknr=12&instnr=31