Kritisk refleksjon: diskurs, etikk og ideologi

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet skal formidle en kritisk bevissthet om kunstens funksjon i sammenheng med sentrale teoretiske diskurser i samtiden; (post-)modernitet, (ny-)materialisme og performativitet. En rekke aktuelle kunstneriske diskurser presenteres og diskuteres ved hjelp av verk-eksempler og teoretiske tekster.

Herudover introduceres vigtige frigørelses-diskussioner; ex. feminisme, queer- og de-kolonialisme. Kunstens etiske aspekter diskuteres.

Undervisningen foregår ved forelæsninger, læsegrupper og diskussioner. Der benyttes både værk-eksempler og tekst-læsning til at give indsigt i komplekse problemstillinger.

Emnet afsluttes med en kort tekst-øvelse , hvor den studerende kontekstualiserer eget kunstneriske arbejde.

Læringsutbyte

Kunnskap:

  • Kan identifisere centrale teoretiske diskurser i samtiden.
  • Kan relatere ulike kunstneriske produksjoner til forskellige teoretiske og ideologiske positioner

Ferdigheiter

  • Kan bruke emnets pensum som et verktøy for å utfordre egen, skapende prosess.
  • Forstår og kan diskutere komplekse kunstneriske problematikker

Generell kompetanse:

  • Kan artikulere og styre egen praksis i forhold til etiske problemstillinger.
  • Kan reflektere kritisk over egen praksis med fokus på emnets problemstillinger.

Fulltid/deltid

Fulltid.

Undervisningssemester

Høst.

Undervisningsstad

Campus UiB.
Krav til studierett
Opptak til emnet krever studierett i Masterprogrammet i kunst.
Arbeids- og undervisningsformer
Lecture and workshop, individual and collective practices, presentations and conversations. Interactive lrearning forms are emphasized, such as group critiques and interviews of peers.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Min. 80% tilstedeværelse
Vurderingsformer

A short presentation of your artistic practice, with emphasis on ethics, discourse and ideology.

(Written submissiom)

Karakterskala
Pass / Fail.
Emneevaluering
Emnet evalueres hvert tredje år.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna.
Administrativt ansvarleg
Fakultet for kunst, musikk og design ved Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.