Prosjektarbeid i statistikk

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet består i å skrive og presentere ei prosjektoppgåve. Prosjektoppgåva vil ha tema som spenner over heile spekteret av sentrale problemstillingar i statistikk. I prosjektarbeidet skal studentane få trening i bruk av bibliotekstenester. Det blir og gitt undervising i programpakka R, matematisk skriving og i bruk av LaTex. Prosjektoppgåve kan skrives i samband med praksisplass hjå bedrift.

Læringsutbyte

Etter fullførd emne skal studentane kunne:

  • Planleggje og gjennomføre eit prosjekt knytt til statistiske fag.
  • Redigere matematisk tekst ved hjelp av eigna programvare.
  • Formulere og presentere ei matematisk problemstilling både munnleg og skriftleg.

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
MAT292: 10sp, MAT264: 9sp
Krav til studierett
Emnet er berre opent for studentar som tek Bachelorgrad i statistikk eller Integrert master i aktuarfag.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Obligatorisk frammøte på undervising.
Vurderingsformer
Prosjektoppgåve + munnleg presentasjon. Eksamen berre ein gong i året - vår.
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Eksamen berre ein gong i året - vår
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.