Exhibition Practice

Postgraduate course

Course description

Supplementary semester information

This course aims to investigate both practically and discursively exhibition practices. On one hand, participants will discuss tools related to exhibition making while aiming to question the format(s) of the exhibition anew.

We will be looking together at exhibitions and what is around those same exhibitions (press releases, catalogues, documentation, curator, technician, etc.), at the history of exhibitions and the apparatus of the display, the impossible narration of the installation shot, discuss the further potentialities of this format, and ¿ ideally ¿ we will playfully experiment with the notion of exhibiting ¿ from the physical dispersion of things to the immaterial alignment of thoughts.

Historical and conceptual approaches to exhibition making by artists will be presented together with mechanisms of exhibition space(s) and its different frameworks (white cube, modernist exhibition space, site specificity, public space, exhibition as book, website, etc.).

Module responsibel and teacher: Dominique Hurth

Objectives and Content

Dette er en praksisbasert modul med fokus på utstillingen som form, som utforsker temaer som utstillingshistorie og kontekster, kuratoriske verktøy og prosesser, produksjon og markedsføring, og forholdet mellom enkeltkunstverk og utstillingskonsepter.

Studentene introduseres til relevante formater og tilnærminger gjennom forelesninger, opplesninger, presentasjoner, veiledninger og/eller prosjektarbeid.

VIKTIG: Semesterspesifikke detaljer finner du nederst på denne siden under «Annen informasjon».

Learning Outcomes

Kunnskap

  • Få innsikt i utstillingers rolle innenfor historisk og samtidsdiskurs

Ferdigheter

  • Kritisk analysere utstillingspraksis

Generell kompetanse

  • Få praktisk og konseptuell forståelse av praksisen med å lage utstillinger

Full-time/Part-time

Fulltid

Level of Study

Bachelor.

Semester of Instruction

Høst

Place of Instruction

Universitetet i Bergen
Access to the Course
Opptak til Bachelorprogrammet i kunst
Teaching and learning methods

Prosjekt arbeid,

Og/eller

individuell research,

Og/eller

forelesninger,

Og/eller

presentasjoner,

Og/eller

gruppe diskusjoner,

Og/eller

tekst-lesning.

Forms of Assessment
Individuell- eller gruppeinnlevering av skriftlig og/eller kunstnerisk oppgave gitt i emnet.
Grading Scale
Bestått / ikkje bestått
Assessment Semester
Høst
Course Evaluation
Emnet evalueres hvert tredje år ihht. til UiBs kvalitetssystem
Programme Committee
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der
Course Administrator
Fakultet for kunst, musikk og design ved Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet