Research Module: Am I Other

Postgraduate course

Course description

Supplementary semester information

This is a project-based module with a focus on a specific artistic research project: The feminist school of printmaking. In an experimental process the issue is explored.
Presentations and discussions form the discursive part, on the basis of which each student investigates issues, content, methods and techniques, leading up a final group presentation of the resulting artworks.
The course looks at contemporary printmaking through the lens of feminism and combine reading and discussion with a hands-on workshop in printmaking. In the workshop you will learn about handling printmaking tools and material and do relief print/reduction print.

Module responsible and teacher: Annette Kierulf

HMS/Workshop Access: Printmaking workshop

Objectives and Content

Dette er en prosjektbasert modul med fokus på identitet og kulturell bakgrunn, og hvordan slike konsepter skaper diskurs og forestillinger innenfor samtidskunsten. Det legges særlig vekt på hvordan forskningsmetoder og kritisk refleksjon kan brukes som verktøy for å undersøke kulturelle problemstillinger.

Studentene utvikler et individuelt eller gruppeprosjekt innenfor modulen og introduseres til relevante teknikker og tilnærminger gjennom forelesninger, lesninger, presentasjoner, veiledninger og/eller workshops.

VIKTIG: Semesterspesifikke detaljer finner du nederst på denne siden under "Annen informasjon".

Learning Outcomes

Kunnskap

 • Få innsikt i identitet som linse for kunstnerisk uttrykk
 • Få dypere forståelse av kritisk refleksjon som verktøy innenfor kunstnerisk praksis

Ferdighet

 • Få erfaring med relevante formater og prosesser
 • Utvikle uavhengige forskningsmetoder

Generell kompetanse

 • Plassere egen praksis innenfor konteksten av kulturell identitet

Full-time/Part-time

Fulltid

Level of Study

Bachelor.

Semester of Instruction

Høst

Place of Instruction

Universitetet i Bergen
Access to the Course
Dette emnet har krav til studierett i¿Bachelorprogrammet i kunst
Teaching and learning methods

Methods may include:

 • Project development
 • Individual research
 • Group work
 • Lectures
 • Presentations
 • Group discussions
 • Tutorials
 • Assigned readings
 • Writing exercises
Forms of Assessment

Individuell eller gruppeinnlevering av kunstnerisk arbeid/prosjekt.

Vurderingskriterie

Individuelle eller samarbeidende kunstverk som demonstrerer:

 • Anvendelse av relevante tilnærminger, materialer og metoder
 • Oversettelse av kunstnerisk praksis til et relevant tematisk format
 • Vedtak av formelle og konseptuelle beslutninger
Grading Scale
Bestått / ikkje bestått
Assessment Semester
Høst
Course Evaluation
Emnet evalueres hvert tredje år ihht. til UiBs kvalitetssystem
Programme Committee
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der
Course Administrator
Fakultet for kunst, musikk og design ved Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet