Ingrid Aarset

Position

Associate Professor

Belonging

The Art Academy – Department of Contemporary Art

Research

Ingrid Aarset er tilknyttet fokusområde tekstil.

Hun arbeider med serier av tepper i store format og refererer ofte til tekstiler og visuelle uttrykk fra bestemte tidsepoker og miljøer. Bak alle arbeidene ligger det en undersøkelse av linje og form, overflate, lys og skygge. Hun kombinerer tradisjonelt håndverk med nyere teknologi: tegner for hånd, bearbeider motivene digitalt, farger og maler stoffene for hånd for så å laserskjære i materialet.

Aarset leser tekstiler som kulturelle uttrykk for menneskenes liv og har denne tanken som drivkraft.

Projects

Aarset har de siste fem årene vært med i et tverrkunstnerisk nordisk scenekunstprosjekt utviklet med romertiden som bakteppe. Prosjektets omdreiningspunkt var et underjordisk rom med fresker på alle vegger: malte trær, planter og fugler av alle slag i et skoglandskap av blå-turkise toner. Rommet var del av eiendommen «Villa di Livia» og tilhørte keiser Augustus’ kone Livia. Hun var en sentral rådgiver for ektemannen, og sprengte grensene for hva kvinner skulle og kunne gjøre. Romertidens historikere ville ikke akseptere at en kvinne hadde stort handlingsrom og makt, og omtalte henne som tidenes ondeste kvinne. Aarset utviklet tekstiler relatert til dette rommet, som dannet den visuelle rammen rundt scenekunstprosjektet (bilder nederst i søknad).

Arbeidsmetoden er prosessorientert. De fire kjernemedlemmene i prosjektgruppen som har samarbeidet siden januar 2018 er komponist Thuridur Jonsdottir fra Island, antikkhistoriker Lovisa Brännstedt fra Lunds universitet i Sverige og initiativtaker, regissør, kunstnerisk leder og dramatiker Lene Therese Teigen fra Oslo i tillegg til Aarset.

Scenerom, lyd, regi og tekst ble utviklet parallelt. Samtidig hadde gruppen en dialog med historikere og arkeologer bl.a. i forbindelse med å utvikle strategier for hvordan kunstfeltetog akademia kan samarbeide om historieformidling.

Prosjektet har så langt resultert i syv visninger på Cornerteateret i Bergen, oktober 2022 og i en separatutilling av Aarsets tekstiler i Tekstilindustrimuseet på Salhus sdommeren 2023.