Vigdis Kvam

Position

Senior Executive Officer

Belonging

Department of Philosophy

Work

Dissemination (web and paper)

Main responsibility for the department's website and info on screens

Research publications (everything related to CRIStin)

Working time accounts for scientific staff

Kompetanse

Fra og med 15. august 2018 (50% stilling):

Forskning, formidling, arbeidstidsregnskap

 • Web
 • Photoshop
 • InDesign
 • Innforskjermer (Scala)

Tidligere gjøremål ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (tidligere ved Filosofisk institutt, UiB):

Prosjektarbeider ved FoF (60% stilling) fra og med 1. november 2012 - 15. august 2018.

I tillegg kommer en del faste oppgaver i nåværende stilling:

 • Hovedansvar for FoF-bulletinen og FoFs årsmeldinger.
 • Jobber også mye me
 • kjermd oppdateringer m.m. av FoFs nettsider ved UiB.
 • Hovedansvar for FoFs alumnusarbeid.

2000 - 2012:

 • Studieleder og studiekonsulent
 • Studieveileder på filosofi fra sommeren 2001 (fra våren 2008 primært for masterstudenter)
 • Hovedansvar for studieplanarbeidet på instituttet på emnenivå og programnivå
 • Internasjonalisering og godkjenning
 • Kontaktperson for Nordplusnettverk i filosofi
 • Programadministrasjon, studentoppfølging, saksbehandling
 • Evaluering og kvalitetssikring  
 • Nettverksarbeid
 • Oppfølging av elektroniske læringssystemer (ELS)
 • Sekretær for Utvalg for undervisning og internasjonalisering
 • Representant for gruppe C (administrativt ansatte) i instituttråd og fakultetsstyre
 • Veiledningskurs for studieveiledere (15 studiepoeng)

Utdanning og relevante prosjekter:

 • Arendt’s Conception of Experience, Themed Dialogue Group at The Hannah Arendt Center for Politics and Humanities, Bard College, New York, 2023-2024. 
 • Undervisningserfaring fra Exphil (forelesninger og seminar)
 • Prosjektansvarlig (adm.) for utviking av kurset "Med filosofi i ranselen", etikk og filosofikurs for lærere i barne- og ungdomsskolen 2000-2001. Ble tildelt NOK 100 000,- til prosjektet (Prosjektnr.: 138255/520)
 • Delfag i humanistisk informatikk, våren 1998
 • "Er - bør, fakta - verdier, beskrivelser - vurderinger : refleksjoner rundt etableringen av og relasjonen mellom disse størrelsene" Hovedfag i filosofi, høsten 1997
 • Seminar om økonomi, økologi og etikk, høsten 1994 (6 stp)