Åsa Karin Hammar

Stilling

Professor , PhD

Tilhørighet

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Forskergrupper

Forskning

 

Hammar er leder for forskergruppen Bergen Mood and Cognitive Function group (MCF) som har inkludert flere doktorgradskandidater hvor alle jobber med problemstillinger som omhandler alvorlig depresjon, kognitiv fungering og longitudinelle studier. Hammar er prosjektleder for samtlige studier og datainnsamlingen har foregått i tre store hovedstudier. Den første studien er en av litteraturenes lengste oppfølgingsstudier innenfor en pasientgruppe som er rammet av gjentagende depresjoner og denne kartlegger kognitiv fungering over en 10 års periode, og ser blant annet på sammenhengen mellom kognitiv svikt og dagliglivets fungering.  Det andre hovedprosjektet er en longitudinell studie som inkluderte pasienter med gjentagende depresjon og kartla kognitive fungering med både eksperimentelle og standardiserte nevropsykologiske tester, cortisol målinger med deksamethasone og fMRI. Det tredje hovedprosjektet er et av de første på verdens basis som samler inn en pasientgruppe av førstegangs deprimerte pasienter og følger dem over tid. Også her samles inn data om kognitiv fungering, cortisol og emosjonelle informasjonsprosessering. Flere funne er generert fra disse datamaterialene og publisert i internasjonale journaler. Et nytt hovedprosjekt er i gang med å samle inn data fra pasienter som er symptomfrie fra depresjon og i remisjon.  I tillegg er Hammar samarbeidspartner i diverse prosjekt som undersøker barn med autisme, pasienter med angst, bipolare pasienter som mottar ECT behandling, biologiske markører hos ungdommer som overlevet Utøya massakren.

 

 

   

  Publikasjoner
  Vitenskapelig artikkel
  Poster
  Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
  Sammendrag/abstract
  Errata
  Populærvitenskapelig artikkel
  Vitenskapelig foredrag
  Leserinnlegg
  Intervju
  Populærvitenskapelig foredrag
  Programdeltagelse
  Doktorgradsavhandling
  Kronikk

  Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

  Prosjekter

  Project Title

  Funding source

  Amount

  (Euros)

  Period

  PI

  Cognitive function and emotional information processing in recurrent MDD- PhD- project 

  The National Program for Integrated Clinical Specialist and PhD-training for Psychologists, Norway

  400 000

  2004-2012

  Hammar

  Major depression, cognitive function and cortisol- including PhD project

  Research Council of Norway

  400 000

  2006-2013

  Hammar

  fMRI study Depression and function

  Helse Vest, Mood Net, Norway

  8 670

  2009

  Hammar

  Cognitive function and emotional information processing in first episode MDD

  Helse Vest, Mood Net, Norway

  48 500

  2011

  Hammar

  Cognitive function in recurrent MDD- a 8-10 year follow up

  Faculty of Psychology, University of Bergen

  8 000

  2008

  Hammar

  Cognitive functioning in first episode MDD patients- a five year follow-up

  Helse Vest, MoodNet

  53 300

  2014-2014

  Hammar

  The neurocognitive profile in remitted MDD patients

  Helse Vest, Mood Net, Strategic funds

   

  46 700

  2012-2014

  Hammar

  Longitudinal studies of major Depression Disorder and cognitive functioning and emotional information processing: predictors for relapse?- PhD project

  Research Council of Norway

  400 000

  2008-2015

  Hammar

  Kompetanse

  Professor i klinisk nevropsykologi. PhD

  Spesialist i klinisk nevropsykologi, (NPF)

  ACADEMIC DEGREE 

  2006                Specialist in Clinical Neuropsychology (NPF)

  2003                PhD/Dr. psychol, Faculty of Psychology, University of Bergen, Norway. Title of thesis: Major depression and cognitive dysfunction- An experimental study of the cognitive effort hypothesis. Supervisor: Professor Kenneth Hugdahl.

  1996                Cand. psychol, Faculty of Psychology, University of Bergen (UiB), Norway 

   

  ACADEMIC AND SCIENTIFIC POSITIONS 

  2012 -              Professor in Clinical neuropsychology, Department of Biological and Medical Psychology (IMBP), UiB, Norway

  2003-               20% Clinical position at The Division of Psychiatry, Haukeland University Hospital

  2003-2012       Associate professor in Clinical neuropsychology, IMBP, UiB, Norway

  2002                Assistant professor, Section for Clinical Neuropsychology, IMBP, UiB, Norway

  1998-1999       Specialpsychologist, Section for Rehabilitation, Neurological Division, Haukeland University Hospital

  1993-1996       50% Research assistant, IMBP, UiB, Norway

  INSTITUTIONAL RESPONSIBILITIES

  2013-2017       Faculty board member, Faculty of Psychology, UiB, Norway

  2013–present   Head of Clinic, Neuropsychological Polyclinic, UiB, Norway

  2011-present     Board Member, MoodNet, Regional Research Network on Mood Disorders, Helse Vest, Norway

  2008-2009       Head of Clinic, Neuropsychological Polyclinic, UIB, Norway

  2006-2008       Faculty board member, Faculty of Psychology, UiB, Norway

  2006-2007       Head of department, IMBP, UiB, Norway

  1999-2006       Member of the Faculty Committee for Research and PhD training, Faculty of Psychology, UiB, Norway