Åse Gilje Østensen

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Publikasjoner
Intervju
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Programdeltagelse
Faglig foredrag
Kronikk
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Populærvitenskapelig foredrag
Populærvitenskapelig artikkel
Fagartikkel
Rapport
Nettsider (opplysningsmateriale)
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig monografi

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin