Åshild Lunde

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Undervisning

Tilknyttet master i Helse og samfunn

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Doktorgradsavhandling
Mastergradsoppgave
Hovedfagsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin