Øystein Olav Skaar

Stilling

Forsker , 10%

Tilhørighet

Institutt for pedagogikk

Forskning

Om

(English version)

Øystein Olav Skaar er fyrsteamanuensis i pedagogikk og arbeider ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskulen i Innlandet. Skaar har ein doktorgrad i psykologi frå Universitetet i Oslo (2019) og ein master i pedagogikk frå Universitetet i Bergen (2013).

Interesser

  • Metodologi og forskingsdesign
  • Kvalitet i høgare utdanning
  • Aha-opplevingar
  • Forholdet mellom motivasjon, meistringsforventning og kreativitet
  • Sosial rolleteori
  • Digital kompetanse i utdanning

Forsking

Skaar er medlem i forskargruppa Kvalitet i høgare utdanning ved Høgskulen i Innlandet, og er tilsett i bistilling som forskar for Digitale læringsfellesskap og som redaksjonssekretær i  Nordic Journal of Digital Literacy, ved Universitetet i Bergen.

Pågåande prosjekt:

Utdanning og virke

2020 – d.d.: Fyrsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskulen i Innlandet

2020 – d.d.: Forskar ved Universitetet i Bergen

2019 – 2020: Høgskulelektor i pedagogikk ved Høgskulen i Innlandet

2014 – 2019: Stipendiat i psykologi ved Universitetet i Oslo

2013 – 2014: Vitskapeleg assistent ved Universitetet i Bergen

2013 – 2014: Universitetslektor, Praktisk-pedagogisk utdanning, Universitetet i Bergen

2011 – 2013: Master i pedagogikk frå Universitetet i Bergen

2010 – 2012: Pedagogisk leiar ved Bergen kommune

2007 – 2010: Bachelor i førskulelærar, Høgskulen i Bergen