Aino Hosia

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Forskning

Jeg er interessert i diversitet, systematikk og økologi av nestledyr (Cnidaria: Medusozoa) og ribbemaneter (Ctenophora). I senere tid har mitt arbeid fokusert på integrativ morfologisk og molekylær taksonomi av disse grupper, inklusiv referansebibliotek av DNA-strekkoder. Min forskning dekker også deskriptive studier på faunistikk og forekomster av maneter i rom og tid basert på bade fysisk prøvetaking og optiske metoder, samt forsøk rundt manetenes økologiske og trofiske roller i pelagialen.

Jeg er medlem av ICES arbeidsgrupper Integrated Morphological and Molecular Taxonomy (WGIMT) og Zooplankton Ecology (WGZE), SCOR working group #157 og UN Ocean Decade Action No. 102.2 MetaZooGene og The Hydrozoan Society.

Undervisning
Publikasjoner
Brev til redaktøren
Poster
Vitenskapelig artikkel
Intervju
Vitenskapelig foredrag
Rapport
Museumsutstilling
Populærvitenskapelig bok
Faglig foredrag
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Populærvitenskapelig artikkel
Fagartikkel
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter