Amund Holte Berger

Stilling

Ph.d.-kandidat

Tilhørighet

Det medisinske fakultet

Forskning

Forsker på genutrykk ved Autoimmune Polyendocrine Syndrom type 1 (APS-1) og Addisons sykdom, ved hjelp av bulk og single cell RNA sekvensering.

Er medlem av K.G. Jebsen senter for autoimmune sykdommer og Genomikkgruppen på medisinsk genetikk (MGM).