Amund Maage

Stilling

Professor , Professor II i marin berekraft, spesielt på oppfølging av SEAS programmet.

Tilhørighet

Mat-nat fak., sekretariatet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Forskning

Etter drøye 5 år som Universitetet sin Marine Direktør er eg tilabake i hovudstilling er forskningssjef innan Ernæring og Sjømat ved Havforskingsinstituttet. Arbeider med sjømaten sin rolle i ernæring, både innan mattryggleik, matsikkerheit og berekraft.

Undervisning

Professor i Næringsmiddelkjemi

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Rapport
Vitenskapelig foredrag
Faglig foredrag
Kronikk
Poster
Doktorgradsavhandling
Mastergradsoppgave
Populærvitenskapelig foredrag
Brev til redaktøren
Sammendrag/abstract
Fagartikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin