André Tomter

Stilling

Rådgiver , FS-superbruker

Tilhørighet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, sekretariatet Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Arbeid

FS-superbruker ved SV-fakultetet

  • Studieplanendringer
  • Studieprogram og emneinformasjon på nett
  • Studentdata
  • Superbruker FS, Mitt UiB, TP og EpN
  • Saksbehandling