Andrea Bender

Stilling

Professor

Tilhørighet

Institutt for samfunnspsykologi

Forskergrupper

Forskning

Hovedsakelig forsker jeg på sammenhengen mellom – og koevolusjonen av – kognisjon, språk, og kultur. Interessene mine strekker seg fra konseptuelle systemer til grunnleggende prosesser, med fokus på representasjon av tall, rom- og tidsrelaterte referanser, kausal kognisjon, eller den mulige virkningen som ulike lingvistiske kategorier (som grammatisk kjønn) kan ha på hvordan vi tenker. Forskningsmetodene som jeg bruker, omfatter blant annet konseptuelle analyser, etnografi (spesielt i det polynesiske kongeriket Tonga), og tverrkulturelle/tverrspråklige sammenligninger, samt kognitive og psykolingvistiske eksperimenter.

Mer utfyllende informasjon finnes på den engelske siden.

Formidling

Medieoppslag (utvalg)

Evolusjon av tallsystemer (Beller & Bender, 2008)

Fingertelling (Bender & Beller, 2012)

Mangarevan binærtelling (Bender & Beller, 2014)

 

"Die Welt des Denkens" (Bender & Beller, 2013)

Undervisning

Undervisning

Emneansvarlig

 

Publikasjoner

see English page for the full publication list.

 

Prosjekter

see English page for current projects.

Kompetanse

see English page for a brief CV.