Andrea Kronstad Felde

Stilling

Stipendiat

Tilhørighet

Institutt for politikk og forvaltning

Forskning

Andrea Kronstad Felde forsker på politisering- og depolitiseringsprosesser av studentorganisasjoner i autoritære regimer i Afrika sør for Sahara. Hun analyserer interne konflikter og politiske prosesser i studentorganisasjoner og hvordan nasjonale politiske parti påvirker disse prosessene. Gjennom historiske dokumenter fra kolonitiden analyserer hun også policy preferansene til studentparliament og deres forståelse av og rolle i dekolonisering. 

Andrea er tilknyttet NORHED II prosjektet "Decolonizing Epistemologies: the Disciplines and the University in relation to the Society and the World". 

 

 

 

Publikasjoner