Anette Harris

Stilling

Professor, leder Forskningssenter for søvn, arbeid og helse (Fosah) og forskningsgruppeleder for Bergen søvn og Kronobiologi nettverk (BeSCN)

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Stress

Skiftarbeid

Sykefravær

Søvn og prestasjon

 

Undervisning

Personalpsykologi (psyk106)

Arbeids- og organisasjonspsykologi (psyk110)

Nyare teoretiske, metodiske og empiriske bidrag i arbeids- og organisasjonspsykologi (psyk210)

Ledelsespsykologi (psyk200)

Organisasjon og leiarutvikling (mapsyk321)

Operativ psykologi (psyk117)

 

Publikasjoner
Programledelse
Sammendrag/abstract
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Faglig foredrag
Fagartikkel
Poster
Vitenskapelig foredrag
Doktorgradsavhandling
Populærvitenskapelig foredrag
Faglig kapittel
Populærvitenskapelig artikkel
Short communication
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Programdeltagelse
Rapport

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin