Anna Marlene Karlsson

Stilling

Gjesteforsker, stipendiat

Tilhørighet

Forskning

Mitt prosjekt er en studie av fremtidstenking i kulturarvspolitikk og praksis i norsk samtidskontekst. Prosjektet omhandler blant annet spørsmål om framtidsutfordringer omkring bevaring og bruk, og hvordan forskjellige forestillinger om framtiden påvirker hvordan en forholder seg til kulturarv/minner i samtiden. Analysen har som mål å vise hvordan kulturarvens funksjoner endres når samfunnet stilles ovenfor nye utfordringer, og hvordan kulturarv legitimeres på nye og forskjellige måter.

Undervisning

KUVI 350 Masterseminar - høst/vår 2019/20

KUVI 108 Museologi - vår 2020 & vår 2021

KUVI 250 Bacheloroppgave - vår 2021

Publikasjoner
Verv
  • Tidligere redaksjonsmedlem i Salongen - netttidsskrift for filosofi og idéhistorie
  • Tidligere medlem i STIP-HF, PhD-kandidatutvalget ved Det humanistiske fakultet
  • Varamedlem institutrådet ved AHKR (2019-2020)