Anne Elisabeth Bjune

Stilling

Professor, Utdanningsleder, ETP

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Jeg jobber med fortidens vegetasjons- og klimahistorie ved å bruke planterester som pollen, frø, blader, nåler, m.m som ligger lagret i myrer og innsjøer. Planterestene kan fortelle oss hvordan vegetasjonen og landskapet så ut før og hvordan klimaendringer, miljøforandringer og menneskelig påvirkning har endret vegetasjonen.

Mine prosjekter handler om:

* klima og miljøendringer i Uralfjellene i Russland

* endringer i sammensetningen i våre skoger - fra siste istid fram til i dag

* klimaendringer og påvirkningen på tregrensen

* spredning av pollen i dagens landskap

Undervisning

Jeg er for tiden Utdanningsleder for Institutt for biovitenskap og jobber for studiekvalitet og utvikling av våre studier.

 

Jeg har undervisning først og fremst på disse kursene;

* BIO 101 - Organismebiologi (botanikkdelen), vårsemesteret

* BIO 250 – Paleoøkologi, høstsemesteret

* BIO 299 - Forskningsprosjekter i biologi, vår og høst

 

Veiledning av MSc og PhD studenter

Jeg kan tilby MSc og PhD-oppgaver og små Bachelor-prosjekter for lavere gradsstudenter knyttet til forskningsinteressene mine. 

Mine tidligere studenter og deres oppgaver er:

PhD

 • Maaike Zwier. Effects and responses to changing environments in the sub-Antarctic, a palaeoecological approach.2019-2022. Department of Biological Sciences and Bjerkenes Centre for Climate Research, UiB. Hovedveileder.
 • Lydia S. Messingfeld. Time will tell: understanding the impacts of past climate change, human land use history, and natural succession on ecosystem composition, biodiversity, and soil carbon storage. 2017-2021. Department of Biological Sciences and Bjerkenes Centre for Climate Research, UiB. Hovedveileder.
 • Vivian Astrup Felde. Terrestrial biodiversity through time – novel methods and their applications. 2011-2014. Uni Research Climate and Department of Biological Sciences, UiB. Hovedveileder.
 • Kristine Fjordheim. Vegetation dynamics and historic changes on mires. Effects of changing land use, environment and climate on scythed outfields. 2007-2011. Department of Biological Sciences, UiB. Bi-veileder.
 • Isabella Rudolph. 2008-2013. Past and future wildfires in Norway. Department of Ecology and Natural Resource Management, Norwegian University of Life Sciences. Bi-veileder.
 • Ingelinn Aarnes. Vegetation and climate reconstruction based on plant macrofossils from Andøya, northern Norway. 2007-2010. Department of Biology, UiB. Bi-veileder.

MSc

 • Vemund R. Opedal: The charcoal record of small spruce (Picea abies) -swamps in southeastern Norway: a study of local fire history and fine scale spatial variation. 2020-2021. NMBU, Bi-veileder.
 • Sondre K. Sørsdal: Potential use of mealworm (Tenebrio molitor) frass in fruit tree pest management. 2020-2021. Department of Biological Sciences, UiB. Bi-veileder.
 • Kristina F. Svare. Post-glacial (Holocene) forest-line and climate dynamics at Høvringen, Rondane, inferred from pollen and megafossils. Department of Biological Sciences, UiB. Bi-veileder.
 • Ingeborg Helvik. Ecosystem processes in connection to the establishment of Fagus sylvatica in southern Norway. 2009-2010. Department of Biology, UiB. Hovedveileder.
 • Anveig Nordtug Wist. Spatial structure of the charcoal record in a boreal landscape. - A quantitative study of a lake sediment and the surrounding forest soil. 2008. Department of Ecology and Natural Resource Management, Norwegian University of Life Sciences. Bi-veileder.
 • Kjersti Ane Bredesen. Vegetation and forest history in Gammeldalen valley, Hedmark. 2007. Department of Ecology and Natural Resource Management, Norwegian University of Life Sciences. Bi-veileder.

 

 

Publikasjoner
Faglig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Rapport
Poster
Vitenskapelig foredrag
Populærvitenskapelig foredrag
Leder
Populærvitenskapelig artikkel
Programdeltagelse
Intervju
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Doktorgradsavhandling
Anmeldelse
Sammendrag/abstract
Brosjyre
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
Kronikk
Leserinnlegg
Hovedfagsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin