Arne Tjølsen

Stilling

Professor, utdanningsleder. Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering.

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

1) Mekanismer for regulering av smertefølsomhet, særlig mekanismer i ryggmargens bakre horn. Vekt på stimulus-indusert potensiering av nosiseptive responser i nevroner i bakhornet, som er sannsynlige mekanismer for hyperalgesi og allodyni etter skader og andre smertefulle tilstander.

2) Deltaker i prosjekt på mentor-ordninger for medisinstudenter (CanNorMent). 

3) Deltaker i prosjekt på underviseres emosjoner overfor undervisning (Emotions in teaching). 

Undervisning

Undervisning for studenter i medisin, odontologi, farmasi, tannpleie og biomedisin. Hovedvekt på nevrofysiologi og nevroanatomi, men også generell fysiologi, cellebiologi og kjemi. Underviser dessuten makroskopisk anatomi og noe cellebiologi og kjemi. 

Særlig interesse for utdanningsledelse. Opptatt av metoder for læring og undervisning som aktiviserer og stimulerer studenter til læring. 

Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved UiB.

Publikasjoner