Astrid Lunde

Stilling

Senioringeniør

Tilhørighet

Arbeid

medisinsk statistikk, pharmacoepidemiologi, PASSstudier, R

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Doktorgradsavhandling
Hovedfagsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

her kommer publikasjonene

Prosjekter

DEMAB studien (medikament mot osteoporose og brudd)

Pregabalin studien (antiepileptika i svangerskapet)

Erenumab studien (migrene)

 

 

Kompetanse

statistikk