Athanasia Bletsa

Stilling

Professor , Seksjon for pedodonti

Tilhørighet

Institutt for klinisk odontologi

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Fagartikkel
Kronikk
Sammendrag/abstract
Vitenskapelig foredrag
Poster
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin