Børge Hamre

Stilling

Professor

Tilhørighet

Institutt for fysikk og teknologi

Forskergrupper

Undervisning

PHYS205 og PHYS264

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Faglig foredrag
Vitenskapelig foredrag
Poster
Rapport
Doktorgradsavhandling
Populærvitenskapelig artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Mastergradsoppgave
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Hovedfagsoppgave
Populærvitenskapelig foredrag

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin