Barbara Victoria Ruiken

Stilling

Rådgiver , ved Centre for Research on Discretion and Paternalism

Tilhørighet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, sekretariatet

Forskning

Forskningskoordinator ved Centre for Research on Discretion and Paternalism.

Disputerte med avhandlingen "Discretionary Decision-Making in Child Protection Care Order Cases: Exploring the Tensions Between Rule of Law and Discretion" 16. April 2024. Avhandlingen ble skrevet på Centre for Research on Discretion and Paternalism, med professor Marit Skivenes som hovedveileder.

Formidling

Moderator for Barnevernfrokost, en åpen webinarserie om barnevern og barns rettigheter. Formålet med webinarserien er å jevnlig formidle viktig forskning til fagfolk og studenter på barnevernsfeltet.

Publikasjoner
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Rapport
Populærvitenskapelig foredrag

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Doktorgradsavhandling

Ruiken, B. (2024). Discretionary decision-making in child protection care order cases : exploring the tensions between rule of law and discretion. Universitetet i Bergen.

Fagfellevurderte publikasjoner

Ruiken, B. (2023). A tale of two cases – investigating reasoning in similar cases with different outcomes. European Journal of Social Work, 0(0), 1–18.

Ruiken, B. (2022). Analyzing decision-maker’s justifications of care orders for newborn children: Equal and individualized treatment. Journal of Public Child Welfare, 0(0), 1–24.

Luhamaa, K., McEwan-Strand, A., Ruiken, B., Skivenes, M., Wingens, F. (2020). Services and support for mothers and newborn babies in vulnerable situations A study of eight European jurisdictionsChildren and Youth Services Review, 120(1), 105762.

Rapporter

Ruiken, B. (2022) Fylkesnemndas avgjørelser om institusjonsplasseringer av barn og unge – 2021 og 2018Bergen: Centre for Research on Discretion and Paternalism, University of Bergen.

Ruiken, B. (2022) Fylkesnemndenes avgjørelser om omsorgsovertakelser av barn og unge: Kartlegging fra årene 2021, 2018, og 2008Bergen: Centre for Research on Discretion and Paternalism, University of Bergen.