Benedicte Mosby Irgens

Stilling

Dosent

Tilhørighet

Institutt for fremmedspråk

Forskning

Mitt forskningsfelt er innenfor japansk lingvistikk, og min PhD-avhandling fra 2017 dreide seg om person-deiksis i et kontrastivt perspektiv. Person-deiksis er ikke grammatikalisert i samme grad i japansk som det er i engelsk og andre europeiske språk, og i avhandlingen søker jeg å finne ut om det finnes noen grammatiske markører i japansk som bidrar til en entydig koding av diskursdeltakerrollene, til tross for utbredt nominal ellipse. Avhandlingen ligger her: http://bora.uib.no/handle/1956/17273

 

I 2013 var jeg med å arrangere NAJAKS 2013, en internasjonal konferanse for Japan- og Korea-eksperter i humaniora og samfunnsvitenskap, i hovedsak i Norden. Konferansen var den niende i rekken, og det var første gang den ble holdt i Bergen. Arrangørene kom fra UiB, NHH og HiB.  

Høsten 2023 gikk vi i gang med et nytt Masterprogram i Japan-studier her ved UiB. Mitt bidrag i programmet er i hovedsak undervisning og veiledning innenfor anvendt japansk lingvistikk, med særlig fokus på temaer som japansk som fremmedspråk i Norden, oversettelsestematikk (fra japansk til norsk) og klarspråksfeltet i Japan og i Norge. 

 

 

Formidling

Kirakira-navn: en moderne japansk navnetrend - Språkblogg (populærvitenskapelig tidsskrift, 2019)

https://sprakprat.no/2019/11/08/kirakira-navn-en-moderne-japansk-navnetrend/

Japans skjulte kristne - Podcast for institutt for fremmedspråk (2019)

https://fremmedspraak.podbean.com/e/de-skjulte-kristne/

Krig og fred, om bleier og keisere - NRK Radio (2019)

https://radio.nrk.no/podkast/krig_og_fred/nrkno-poddkast-26572-153238-09052019010300

Tronskifte i Japan - NRK, Dagsnytt 18 (2019)

https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/NNFA56043019/30-04-2019#t=32m33s

Stekt kylling fra KFC og andre juletradisjoner i Japan - Podkast for institutt for fremmedspråk (2018)

https://fremmedspraak.podbean.com/e/jula-i-japan/

Om engelske ord i japansk - Podcast for institutt for fremmedspråk (2018)

https://www.podbean.com/media/share/pb-rdd8f-905ea9

Japanskfaget 30 år - NRK Hordaland (2017)

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-hordaland/DKHO02022517/10-11-2017#t=41m37s

Yasukuni-helligdommen - Studio 2 P2 NRK (2017)

https://radio.nrk.no/serie/studio-2-p2/MKRV20015717/17-10-2017#t=40m18s

Abe raser på målingene - Dagsnytt 18 NRK (2017)

https://radio.nrk.no/serie/dagsnytt-atten/NMAG03006217/28-03-2017#t=51m31s

Undervisning

Jeg underviser i japansk språk på elementær- og mellomnivå. Jeg holder også forlesninger om utvalgte temaer innen japansk lingvistikk, om japansk historie og samfunn, samt om fellesskap og konflikt i Øst-Asia. I tillegg har jeg en del erfaring med undervisning i almenn lingvistikk og fonetikk på introduksjonsnivå.

Fra januar 2021 er jeg undervisningskoordinator ved instituttet og dermed en del av ledergruppen.

https://www.uib.no/fremmedsprak/22200/retningsliner-undervisningskoordinator

 

Publikasjoner
2023
2021
2017
2013
2012
2010
2009
2005
1995
1993
1992

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

日本語

名前:ベネディクテ・モスビー・イルゲンス(ノルウェー出身)

1988年〜92年まで国費留学生として日本に留学。まず当時の大阪外国語大学で日本語を学び、その後大阪大学文学部現代日本語学科に編入。

学位:1992年度大阪大学現代日本語学講座修士号取得、博士課程中退 (指導教官 仁田義雄先生)、2017年度ベルゲン大学外国語学科博士号取得(指導教官 ラース・ラルム先生)

博士論文: http://bora.uib.no/handle/1956/17273

専攻分野、能力:一般言語学、対照言語学、現代日本語学、人称の日英対照研究

実践日本語教育(初級と中級レベル)

通訳・翻訳(日本語、ノルウェー語、英語)

日本史、日本社会などの講義(ノルウェー語)

日本語能力試験1級取得