Bente Elisabeth Moen

Stilling

Professor , Senter for internasjonal helse

Tilhørighet

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Forskergrupper

Forskning

Min forskning er hovedsakelig innen fagområdet arbeidsmedisin, og jeg prioriterer prosjekter i lav- og middel-inntektsland. Metodologisk arbeider jeg med epidemiologi, kombinert med eksponeringsstudier. Tematisk er jeg opptatt av studier om eksponering for støv og luftveisplager på arbeidsplassen, studier av pesticider og helse for arbeidstakere og støy og helse på arbeidsplassen.

Viktige partnere for meg er Addis Ababa University i Etiopia og Muhimbili University of Health and Allied Sciences i Tanzania.

Videre er jeg interessert i arbeidstidsordninger/skiftarbeid, og "trafficing"/modern slavery.  Jeg er også involvert i prosjekter som bygger kompetanse innen kirurgi i Malawi og Etiopia.

 

Undervisning

Undervisning av medisinske studenter

Undervisning av masterstudenter i occupational health

 

Jeg har ansvar for en MOOC - Introduction to Occupational Health in Developing Countries - som går hver vår og høst

 

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Poster
Vitenskapelig foredrag
Leserinnlegg
Faglig kapittel
Mastergradsoppgave
Leder
Kronikk
Fagbok
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Briefs
Populærvitenskapelig artikkel
Sammendrag/abstract
Short communication
Fagartikkel
Lærebok
Rapport
Populærvitenskapelig foredrag
Populærvitenskapelig bok
Brosjyre
Brev til redaktøren
Kompendium

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Kompetanse

Spesialist i arbeidsmedisin

Professor i arbeidsmedisin og internasjonal helse