Brynjulf Stige

Stilling

Professor, Leiar for POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Samfunnsmusikkterapi

Musikkterapi og eldrehelse

Musikkterapiteori

Undervisning

MUTP100 Innføring i musikkterapi

MUTP202 Samfunnsmusikkterapi

MUTP303 Profesjonskunnskap

MUTP311 Musikkterapiteori

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Programledelse
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Faglig foredrag
Vitenskapelig foredrag
Poster
Annen presentasjon
Leder
Rapport
Leserinnlegg
Faglig kapittel
Populærvitenskapelig artikkel
Forord
Populærvitenskapelig foredrag
Fagartikkel
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Doktorgradsavhandling
Kronikk
Programdeltagelse
Fagbok
Lærebok
Vitenskapelig monografi
Anmeldelse
Short communication
Intervju

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Utvalde bøker:

Stige, B. & Ridder. H.M. (2016). Musikkterapi og eldrehelse. Oslo: Universitetsforlaget.

Bunt, L. & Stige, B. (2014). Music Therapy: An Art beyond Words (2nd Edition). London: Routledge.

Stige, B. & Aarø, L. E. (2012). Invitation to Community Music Therapy. New York: Routledge.

Stige, B. (2012). Elaborations toward a Notion of Community Music Therapy (ebook, revised edition). Gilsum, NH: Barcelona Publishers.

Stige, B., Ansdell, G., Elefant, C. & Pavlicevic, M. (2010). Where Music Helps. Community Music Therapy in Action and Reflection. Farnham, UK: Ashgate.

Prosjekter

Perspektiver på implementering av musikkterapi i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Tidsperiode: 2015-2016

Finansiering: Universitetet i Bergen

Prosjektleiarar: Claire Ghetti (UiB) og Brynjulf Stige (UiB)

 

POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi

Tidsperiode: 2015-2019

Finansiering: GC Rieber Fondene, Norges forskingsråd og dei (per dags dato) 11 konsortiedeltakarane (forskingsmiljø, kommunar og helseføretak)

Involverte forskarar: Dei fleste forskarane ved GAMUT, 3 forskarar ved RKBU og dessutan forskarar tilsette hjå konsortiedeltakarane.

Prosjektleiar: Brynjulf Stige (UiB)

For meir informasjon om POLYFON, sjå: www.gamut.no

Kompetanse

PhD, professor i  musikkterapi