Camilla Zinsli

Stilling

Rådgiver, Prosjektleder, Arkeolog

Tilhørighet

Kort info

Jobber med saksbehandling og prosjektledelse av arkeologiske utgravingsprosjekter. Jobber mye med å ivareta seksjonens dokumentasjon (Intrasis, gjenstandsbase, fotobase, prosjektbase div.)
Publikasjoner
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig monografi
Faglig foredrag
Nettsider (opplysningsmateriale)
Vitenskapelig foredrag
Poster
Vitenskapelig artikkel
Rapport
Populærvitenskapelig artikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin