Charlotte Gannefors Krafft

Stilling

Seniorrådgiver , Daglig leder for kunnskapsklyngen Energiomstilling VEST (EOV).

Tilhørighet

Mat-nat fak., sekretariatet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Arbeid

De fire store kunnskapsinstitusjonene UiB, NHH, HVL og NORCE etablert høsten 2019 kunnskapsklyngen Energiomstilling VEST(EOV) for å arbeide sammen om energiomstilling mot et bærekraftig samfunn.

EOV skal samarbeide tett med næringsliv og offentlig sektor, og støtte opp under næringsklyngene som i dag eksisterer.

EOV vil mobilisere flere forskere til å arbeid med energiomstilling og styrke kontakten mellom studenter og næringslivet. Klyngen vil være en viktig faktor for å bidra til at ny kunnskap raskere blir tatt i bruk i næringsliv og forvaltning.

Publikasjoner
2021
2020
2016
2015
2014

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin