Charlotte Langeland Nakken

Stilling

Stipendiat

Tilhørighet

Kjemisk institutt

Forskergrupper

Publikasjoner
Short communication
Populærvitenskapelig artikkel
Poster
Fagartikkel
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig artikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin