Christian Hervik Bull

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Forskning

 

 • Hermetisme
 • Hellenistiske religioner
 • Egyptisk religion
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Annet
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig monografi
Anmeldelse
Doktorgradsavhandling
Forord
Oversatt bok
Leder

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Artikler

 • "The Notion of Mysteries in the Formation of Hermetic Tradition," side 399-426 i Mystery and Secrecy in the Nag Hammadi Collection and Other Ancient Literature: Ideas and Practices. Studies for Einar Thomassen at Sixty (red. Christian H. Bull, Liv I. Lied og John D. Turner; NHMS 76; Leiden: Brill, 2012).
 • "Gjenfødelse som innvielse i Hermes' vei," DÎN: Ingvild Gilhus 1-2 (2011): 7-21.
 • "Individuell og kollektiv beskyttelse i den hermetiske teksten Den perfekte diskurs," Chaos 47 (2007):9-25

Bøker

 • Hermes Trismegistos: Gresk-egyptiske visdomstekster. Oslo: Bokklubben 2010

Anmeldelser

 • Kevin van Bladel, The Arabic Hermes (Oxford: Oxford University Press, 2009), Numen (i trykk).
 • Anders Klostergaard Petersen, Jesper Hyldahl og Einar Thomassen (red.). Mellem venner og fjender. En folkebog om Judasevangeliet, tidlig kristendom og gnosis," (Forlaget Anis, København 2008). Religionsvidenskabeligt tidsskrift 54 (2009): 103-108.

Redaktøransvar

 • Mystery and Secrecy in the Nag Hammadi Collection and Other Ancient Literature: Ideas and Practices. Studies for Einar Thomassen at Sixty (NHMS 76; Leiden: Brill, 2012), med Liv Ingeborg Lied og John D. Turner.
 • DÎN: Ikonoklasme 3-4 (2010), med Pål Steiner.
 • DÎN: Esoterisme 2-3 (2009), med Gina Dahl