Christine Stoltz Olsvik

Stilling

Underdirektør , assisterende fakultetsdirektør / leder studieseksjonen

Tilhørighet

Det juridiske fakultet

Arbeid
  • Stedfortreder for fakultetsdirektøren
  • Leder for studieseksjonen og administrativt ansvarlig for fakultetets utdanningsportefølje
  • Administrativt ansvar for oppfølging av fakultetets utdanningsstrategi
  • Medlem av fakultetets ledergruppe
  • Administrativ leder for fakultetets digitaliseringsarbeid
  • Resultatansvar for seksjonens virksomhet operativt og strategisk 
  • Personalledelse- og utvikling, rekruttering, administrativt utviklingsarbeid
  • Studiekvalitetsarbeid. Rapporteringsansvar for fakultetets utdanningsvirksomhet
Prosjekter

Tidligere prosjekter:

 

 

 

Kompetanse

M.B.A. in Management Control, NHH 2014

Yngre Ledere Solstrand, AFF ved NHH 2010

Veiledningsmetodikk for studieveiledere, UiB 2007

Juridiske emner 70 studiepoeng, UiB 2003-2004

Bachelor i Hotelledelse, UiS (HiS) 2003