Christine Tøssebro

Stilling

Overingeniør , Arkeolog

Tilhørighet

Avdeling for kulturhistorie Universitetsmuseet i Bergen

Undervisning

Feltkurs i arkeologi

Publikasjoner
Vitenskapelig foredrag
Faglig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Populærvitenskapelig artikkel
Poster
Dokumentar
Programdeltagelse
Intervju

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

Sotrasambandet (steinalder, seinmesolittiske tufter)

Fessanuten (forskningsundersøkelser av steinbrudd fra sein steinbrukende tid)

Kollsnes Naturgasspark (undersøkelse av heller fra steinalder og sein steinbrukende tid)

Seljestad (jernvinneanlegg fra yngre jernalder)