Dagny Renata Faksvåg Haugen

Stilling

Professor , Palliativ medisin

Tilhørighet

Klinisk institutt 1

Formidling

Koordinator for den internasjonale konferansen A Good Ending - Good for All, 6.-7. november 2019 i Bergen

Undervisning

Emneansvarlig for faget Smerte og palliasjon i 10. semester, medisinstudiet.

Emneansvarlig for elektivt kurs ELMED 308 i medisinstudiet, Fordypning i palliativ medisin.

Kursleder og norsk representant i styringsgruppen for Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Fagartikkel
Poster
Sammendrag/abstract
Vitenskapelig foredrag
Faglig foredrag

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

Koordinator for prosjektet ERANet-LAC CODE: International Care Of the Dying Evaluation (CODE): quality of care for cancer patients as perceived by bereaved relatives, EUs 7. rammeprogram, 2017-2020, http://www.icode7.org/icode7/homepage.html

Partner i prosjektet I-LIVE. Live well, die well, Horizon 2020, 2019-2023, https://www.iliveproject.eu/