Diana Cornelia Turcu

Stilling

Overingeniør , Labansvarlig for lab 1, lab 2 og proteinlab i Faggruppe Molekylærbiologi på institutt for biovitenskap. Opplæring og veiledning av studenter, undervisning.

Tilhørighet

Institutt for biovitenskap (BIO)

Forskergrupper

Arbeid

Arbeid i forskningsprosjekter (kloning, PCR, protein utrykning og rensing, protein interaksjoner, cellekulturer, CRISPR).