Dominic Sagoe

Stilling

Professor

Tilhørighet

Institutt for samfunnspsykologi

Undervisning

PSYK111: Innføring i psykologi og psykologiens historie

PSYK112: Sosial og personlighetspsykologi

PROPSY308: Personlighetspsykologi

PSYK114: Utviklings-, kognitiv og biologisk psykologi

Publikasjoner
Fagartikkel
Vitenskapelig artikkel
Errata
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Sammendrag/abstract
Short communication
Brev til redaktøren
Populærvitenskapelig foredrag
Populærvitenskapelig bok
Vitenskapelig foredrag
Faglig foredrag
Leserinnlegg
Doktorgradsavhandling
Populærvitenskapelig artikkel
Faglig kapittel
Mastergradsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin